Pemerintahan Indonesia & Khilafah Islamiah

Pengertian Politik : kemampuan membuat seseorang atau pihak lain bertindak berdasarkan kemauan dan harapan pihak menginginkannya. Dalam tataran ide kekuasaan digunakan bagi kepentingan kebaikan orang banyak (good public). Kekuasaan dapat diwujudkan melalui kekuatan (force). Sedangkan pengaruh biasanya tumbuh dari persuasi.

 

Pengertian Siyasah : memfungsikan sesuatu ke arah yang membuat sesuatu menjadi baik. Esensi makna ini sejalan dengan apa yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim. Oleh karena makna siyasah berkaitan erat dengan upaya perbaikan dalam kehidupan, maka dalam banyak hal kata siyasah lebih ditekankan pada pekerjaan para pemimpin yang memang salah satu tugas utamanya melakukan perbaikan dan mengarahkan orang yang dipimpin dan kondisi kehidupannya menjadi baik.

 

Kedaulatan Indonesia berada ditangan rakyat.

Kedaulatan Khilafah berada ditangan Tuhan

 


 

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

 

 

Konstitusi
Undang-undang Dasar 1945
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.


Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara; mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-undang.

 

Presiden/Wakil Presiden
Presiden Republik Indonesia memegang pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam melaksanakan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden.

 

Mahkamah Agung
Mahkamah Agung (MA) adalah pelaksana fungsi yudikatif, yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. MA bersifat independen dari intervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan.

 

Lembaga Tinggi Negara Lainnya
Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

 

Pemerintah Daerah
Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota.

 

SISTEM PEMERINTAHAN KHILAFAH

Konstitusi
Al Quran dan As Sunnah.


Struktur pemerintahan Islam terdiri daripada 8 perangkat dan berdasarkan af’al (perbuatan) Rasulullah saw:

1. Khalifah – Hanya Khalifah yang mempunyai kewenangan membuat UU sesuai dengan hukum-hukum syara yang ditabbaninya (adopsi); Khalifah merupakan penanggung jawab kebijakan politik dalam dan luar negeri; panglima tertinggi angkatan bersenjata; mengumumkan perang atau damai; mengangkat dan memberhentikan para Muawin, Wali, Qadi, amirul jihad; menolak atau menerima Duta Besar; memutuskan belanjawan negara.

 

2. Muawin Tafwidh – Merupakan pembantu Khalifah dibidang kekuasaan dan pemerintahan, mirip menteri tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Muawin menjalankan semua kewenangan Khalifah dan Khalifah wajib mengawalnya.

 

3. Muawin Tanfidz – Pembantu Khalifah dibidang pentadbiran tetapi tidak berhak membuat undang-undang. Muawin Tanfidz membantu Khalifah dalam hal pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian keputusan Khalifah.

 

4. Amirul Jihad – Amirul Jihad membawahi bidang peperangan, luar negeri, keamanan dalam negeri dan industri.

 

5. Wali – Wali merupakan penguasa suatu wilayah (gubernur). Wali memiliki kekuasaan pemerintahan, pembinaan, penilaian dan pertimbangan aktiviti direktorat dan penduduk di wilayahnya. Wali tidak mempunyai kekuasaan dalam Angkatan Bersenjata, keuangan dan pengadilan.

 

6. Qadi – Qadi merupakan badan peradilan, terdiri dari 2 badan; Qadi Qudat (Mahkamah Qudat) yang mengurus persengketaan antara rakyat dengan rakyat, perundangan, menjatuhkan hukuman, dan lain-lain serta Qadi Mazhalim (Mahkamah Madzhalim) yang mengurus persengketaan antara penguasa dan rakyat, memberhentikan semua pegawai negara termasuk Khalifah.

 

7. Jihaz Idari – Pegawai pentadbiran yang mengatur kemaslahatan masyarakat melalui Lembaga yang terdiri dari Direktorat, Biro, Seksyan dan Bahagian. Memiliki Direktorat di bidang pendidikan, kesihatan, kebudayaan, industri, perdagangan, pertanian, dll). Muawin Tanfidz memberikan pekerjaan kepada Jihaz Idari dan memantau pelaksanaannya.

 

8. Majlis Ummat – Majlis Ummat dipilih oleh rakyat, mereka cerminan wakil rakyat baik individu maupun kelompok. Majlis memberikan peringatan dan koreksi kepada Khalifah serta menunjukkan kebencian kepada pembantu Khalifah jika terjadi penyelewengan. Majlis juga berhak membatasi calon Khalifah jika ada pergantian Khalifah dan mendiskusikan hukum-hukum yang akan diadopsi Khalifah, tetapi kekuasaan penetapan hukum tetap di tangan Khalifah.

One thought on “Pemerintahan Indonesia & Khilafah Islamiah

  1. Allohu Akbar.,.,.,
    maha suci Alloh yg mmbrikan keistimewaan pda agma islam.T’ da agma yg haq kcuali dinul islam.
    semoga brdiri khilafah yg baru d muka bumi ini,.,,aamiin yaa robbal ‘alamin.,.,.,.,

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s